Bluemoon{September 14, 2005}   ตอบ

เธอจะไปที่ไหน
วิ่งไปเพื่อพบใคร
เธอจะทำเช่นนั้น จะวิ่งแข่งขัน
ไม่รู้ว่ามีวันจบหรือไม่
สิ่งที่เธอค้นหา กับสิ่งที่เธอได้มา
สิ่งที่ไขว่และคว้า อยากรู้นักหนา
สุดท้ายเธอจะได้อะไร…

และจะมีชีวิต ที่ไขว่คว้ากันไปอีกนานไหม
เพื่อเขาหรือเพื่อใคร อนาคตหรือวันนี้
และเมื่อไหร่ชีวิต จะไปถึงจุดหมายปลายทางซักที
สุขสมหรือมั่งมี
อยากจบลงที่ไหน
ให้ใจของเธอเป็นคนเลือกตอบเอาเอง..

เธอจะไปที่ไหน วิ่งไปเพื่อพบใคร
เธอจะทำเช่นนั้น จะวิ่งแข่งขัน
สุดท้ายแล้วเธอจะได้อะไร
และจะมีชีวิตที่ไขว่คว้ากันไปอีกนานไหม
เพื่อเขาหรือเพื่อใคร อนาคตหรือวันนี้

และเมื่อไหร่ชีวิต จะไปถึงจุดหมายปลายทางซักที
สุขสมหรือมั่งมี
อยากจบลงที่ไหน
ให้ใจของเธอเป็นคนเลือกตอบเอาเอง
อยากจบลงที่ไหน
ให้ใจของเธอเป็นคนเลือกตอบเอาเอง ……

PRU Zero – Noi S. Clapp

 

 

http://music.siamza.com/music.php?k=64K&id=1493

Advertisements


Cherub says:

ปลง กะ ชีวิต เลยมั้ย เนี่ย??คงต้องเลือก "คำตอบ" ที่ดีที่สุด อะเนอะLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: